Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

Dorpsbelangen en Verenigingen

inhoud pagina

Dorpsbelangen

Bestuur

Overzicht verenigingen

Verenigingen

Stichting Dorpsbelangen

Welkom op de website van de Stichting Dorpsbelangen Elp-Zuidveld.

Op deze pagina vertellen wij jullie wat meer over het doel en de activiteiten van Dorpsbelangen en geven alle verenigingen informatie over hun activiteiten

 

Dorpsbelangen behartigt belangen en staat voor wensen en behoeften van alle dorpsbewoners met als doel een goede leefbaarheid voor de bewoners in Elp en Zuidveld te bevorderen.

 

Dorpsbelangen Elp-Zuidveld is een stichtig waar van alle verenigingen een afgevaardigde zitting heeft in het algemeen bestuur naast de drie dagelijks bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en die gezamenlijk vanuit een een helikopterview de diversiteit en voortgang van activiteiten bewaakt, stimuleert en faciliteert. Periodiek komt het bestuur bijeen, de acitivteiten worden dan teruggekoppeld en wordt er verslag gedaan van overkoepelende activiteiten, zoals de toekomst van het dorphuis, de aansluiting bij ideeën en activiteiten, de agenda van de Gemeente, stichting Welzijn Drenthe en het overkoepelend dorpenoverleg.

 

Daarnaast houdt het dagelijks bestuur elke donderdag van de maand een inloopavond vanaf 20.00 uur. Bewoners van Elp en Zuidveld  kunnen daar terecht met hun vragen, wensen, behoeften, op- en aanmerkingen en ideeën.

 

Donaties:

De donaties worden gebruikt voor onder andere de exploitatie van het dorpshuis, de schoonmaakkosten, bijdragen aan verenigingen, onderhoud van de beschikbare AED in Elp en Zuidveld en reserveringen voor de aanschaf en onderhoud van de inventaris van het dorpshuis.

De donatie is voor de bewoners van Elp en Zuidveld gering en bedraagt slechts € 7,50 per jaar per gezin.

 

Indien je graag dorpsgenoten wilt ontmoeten met dezelfde interesse of gewoon bij een leuke activiteit, dan kun je meedoen aan de georganiseerde activiteiten die in de dorpskrant worden aangegeven en op de nieuwsberichten van deze site.

Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief via deze site, dan houden we je automatisch op de hoogte van alle activiteiten.

 

 

Overzicht van de Verenigingen

 • Ouderensoos
 • Boermarke 
 • Gymvereniging De Eendracht
 • Elper Revue
 • Muziekvereniging St. Cecilea
 • Vrouwenvereniging
 • IJsvereniging
 • Zuidveld
 • Stichting activiteiten Elp-Zuidveld
 • Kinderactiviteiten en Jeugdsoos Elp-Zuidveld
 • Biljartclub
 • Kaartclub
 • Speeltuinvereniging
 • Klaverjassen
 • Bingo
 • Klootschietvereniging
 • Jeu de Boules

Bestuur

Het huidige bestuur van de Stichting Dorpsbelangen bestaat uit de volgende personen:

 

       
Dagelijks bestuur     e-mail
Elly Middelbos voorzitter 0593-346313

elly.middelbos@hotmail.com

Theo Bontje secretaris 0593-380074

theobontje@yahoo.com

Tinus Daling penningmeester 06-30894589 0593-332567

tdaling224@gmail.com

       
Algemeen bestuursleden    
Jaap van den Berg Ouderensoos 0593-346278

jenj.vdberg@kpnplanet.nl

Dirk Wolbers Boermarke 0593-346391

dirkwolbers87@gmail.coml

Liesbeth Wolbers Gymvereniging en Revue 0593-346346

mtswolbers@hotmail.nl

Lukas Dolfing Muziekvereniging St. Cecilea 0593-346400

taleadolfing@hotmail.com

Ank van der Doorn Vrouwenvereniging 0593-346381

ansjo@hetnet.nl

Roelof Gils

IJvereniging 0593-346401

roelofenroely@live.nl

Lukas Dolfing/Roelof Gils  Speeltuinvereniging 0593-346400/346401

taleadolfing@hotmail.com

roelofenroely@live.nl

Marion Prenger Zuidveld 0593-322271

marion@prenger-zuidveld.nl

Janneke Weurding St. Actviteiten Elp-Zuidveld 0593-346404

jannekef68@hotmail.com

             

Overige gegevens:

Kamer van Koophandel nr. 41020830

Bankrelatie: Rabobank Westerbork bankrekeningnr: NL79RABO0369454367

Ouderensoos

Boermarke

Gymnastiekvereniging De Eendracht

De gymnastiekvereniging “de Eendracht” bestaat op dit moment nog alleen uit een stepsgroep die op de woensdagochtend van kwart voor 9 tot half 10 fanatiek bezig is in de gymzaal in Elp.

Deze les begint altijd met een warming up. Daarna wordt er op muziek danspasjes gedaan met gebruikt van een step. De laatste tien minuten zijn de cooling down en worden de buikspieren nog even behandeld.

Deze steps groep bestaat al 16 jaar en al die tijd onder dezelfde leiding.

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Van half 10 tot kwart over 10 wordt er in de gymzaal in Elp beweging voor ouderen geven. Dit gaat uit van Stichting Welzijn Ouderen. Ook deze groep werkt elke woensdag ochtend aan hun conditie, en ook hier zijn nieuwe leden altijd welkom.

Voor beide groepen geldt: heeft u belangstelling, u kunt altijd binnenlopen en een les bijwonen.

Vrouwenvereniging

VROUWENVERENIGING ELP-ZUIDVELD.

Op 24 september 1945 werd de vrouwenvereniging opgericht. Men kwam elke 14 dagen samen
bij café Boer.                                                                                                            

Er waren 38 leden.                                                                                                                             
De contributie was 5 gulden per jaar, wat uitkwam op 20 cent per keer.

Er werd voorgelezen en de vrouwen breiden of haakten voor zichzelf en voor de zending. Dit werd verkocht op de markt in Westerbork, samen met de gezamelijke vrouwenverenigingen van de omringende dorpen.

1x per jaar was er een avond voor ouderen. Zij werden dan persoonlijk uitgenodigd en er werd dan opgetreden met zang, dans en sketches.

Tegen de Kerstmis werd er een koortje georganiseerd door Gabe Dijk. Er werd gezongen in het Kruispunt in Westerbork met de gezamelijke vrouwenverenigingen.

Ieder jaar werd er een reisje gemaakt en elke 5 jaar werd er een versierde wagen gemaakt voor het dorpsfeest.                                                                                                                                   
Samen met de openbare school was er elk jaar de Floralia met handwerken en bloemstukken.

Nu hebben we nog 23 leden. En waard om te vermelden: Onze "Jantjes" zijn lid sinds 1956 en 1960 !

In de winter komen we nog elke 14 dagen op maandagavond bij elkaar in het Dorpshuis. Er worden sprekers uitgenodigd, we doen een quiz, organiseren zelf iets of gaan op stap. Als je zin hebt om eens vrijblijvend te komen kijken, ben je natuurlijk van harte welkom.                          

Het programma staat in de Koekoekskoerier.

Kerstmis vieren we nu samen met de Soos.

Ook maken we nog elk jaar een reisje.

In de zomermaanden gaan we op dinsdagmiddag om de 2 weken fietsen in de omgeving. Dan vertrekken we om half 2 vanaf de Koekoekshof. We fietsen op ons gemak zo'n 25 km en drinken ergens onderweg koffie.                                                                                                                                                
Als je zin hebt om mee te fietsen ben je van harte welkom, : je hoeft geen lid te zijn.                                       
De data staan ook in de Koekoeksproat onder de agenda.                

Bestuur:
Voorzitster                     Lammie Kuik
Secretaresse                  Rieki Bos                    tel. 0593-346420 e-mail: e.bos@hetnet.nl
Penningmeesteres          Sonja Jansen
Bestuurslid                     Bep Middelburg

Elper Revue

Direct na de oorlog in 1945 waren er een aantal jongeren in het dorp die een toneelvereniging oprichten.

Als regisseur werd Gerrit Kuipers (bekend Drents schrijver) aangetrokken. Hij wa het die de naam E.L.P.E.R. bedacht. (Eendrachtig Leren Praten En Redeneren).

Ieder jaar werden er twee avonden een toneelstuk opgevoerd, op de zaterdagavond voor de ouderen en voor de jeugd op de zondagavond.

Toen de toneelvereniging haar 25 jarig jubileum vierde werd er besloten om voor dat jaar een revue op te voeren wat een groot succes bleek. De belangstelling voor een revue was zo groot dat er besloten werd hiermee door te gaan.

De jaren daarop werden in een seizoen wel tien optredens verzorgd. Tot op heden is de E.L.P.E.R. nog steeds populair in de wijde omgeving. De E.L.P.E.R. toneel- en revuegroep bestond in december 2010 65 jaar waarvan de laatste 40 jaar een revue voor het voetlicht gebracht werd.

Alle weekenden in de maand februari treedt de E.L.P.E.R. revuegroep op in de nieuwe zaal van Hotel de Koekoekshof.

De revuegroep bestaat op het moment uit 7 spelers en 6 mensen achter de gordijnen. Het repertoire wat gespeeld wordt wordt door eigen mensen geschreven. De kleding en de decors worden ook door eigen mensen gemaakt.

Website van de Elper Revue: www.elperrevue.nl

 

Muziekvereniging St. Cecilea

Zie website: www.cecilea.nl

 

page loading